Parlamentní listy: Astrolog o roku 2014 - Napjatá atmosféra a životní zkoušky. Překvapí nás prý Zeman i Babiš

30.12.2013 22:40
Po celý rok 2014 bude podle astrologa Víta Kuntoše na nebeské klenbě figurovat nepříliš pozitivní konstelace – kvadratura mezi Uranem v Beranu a Plutem v Kozorohu. Jde prý o velice tvrdou vazbu, která přináší pro celý rok napjatou atmosféru. V životech mnohých tak budou probíhat těžké životní zkoušky. Přesto nemusí jít o špatné zprávy...
 
Příchod nového kalendářního roku vždy zaměří naši pozornost na budoucnost, což přináší někdy i nárůst nejrůznějších obav. Sejde se naše rodina za rok opět v plném počtu? Bude se nám dařit? Jaká bude v naší zemi ekonomicko-finanční situace? Konstelace roku 2014 proto ParlamentnímListům.cz poodhalil astrolog Vít Kuntoš.
 
Podle něj jednou z klíčových konstelací příštího roku bude vazba, která ovlivňovala i tento rok. A tou je kvadratura mezi Uranem v Beranu a Plutem v Kozorohu.
 
„Tato kvadratura je velice tvrdá a bude i v novém roce hlavním zdrojem napětí. Toto napětí se může projevovat na mnoha úrovních. Od životních zkoušek na úrovni osobní, po zkoušky společenské. Konstelace přináší transformaci vnímání moci, čemuž mohou předcházet mocenské tlaky a konflikty, které budou bořit to, co dnes považujeme za ‚tradiční‘. Vřít to může zejména v Řecku, Německu, Anglii, či poté východněji v Palestině a Sýrii,“ vyčetl astrolog z hvězd.
 
V dubnu přijde disharmonie a riziko konfliktů
 
Za náročné období proto lze považovat jaro příštího roku, kdy se do předchozí konstelace zapojí i Jupiter, který může fungovat jako katalyzátor. „V dubnu disharmonicky přistoupí i planeta Mars, a tak je možné očekávat zvýšenou hrozbu konfliktů, mezinárodních sporů a snah o svržení starých struktur. Taktéž se může projevit síla přírodních živlů. Podobně náročné období bude pak i listopad 2014,“ varuje Kuntoš.
 
Připomíná pak však, že je třeba si uvědomit, že jakékoliv zdánlivě nepříznivé projevy konstelací mohou být na první pohled nepříjemné, ale při hlubším pohledu v sobě ukrývají důležitou očistu společnosti. A taková očista je důležitá k posunu vědomí lidstva a k nastolení nových principů fungování.
 
„Neptun bude naším pomocníkem pro pochopení hlubších souvislostí. Bude podporovat naši intuici zejména na jaře a během července a srpna, kdy se dá očekávat i oslabení našeho ega. V této době budeme projevovat větší zájem o druhé a rádi podáme pomocnou ruku. Větší prostor dostane duchovní rozměr života a řídit se budeme našimi vyššími ideály,“ prozradil astrolog to, co připravily hvězdy na příští rok.
 
Tvář EU se polidští
 
Podle Víta Kuntoše v příštím roce to nebudou mít zejména Spojené státy snadné. „Pluto se bude nacházet v opozici na Slunce horoskopu USA, takže bude docházet pod nátlakem nepříznivých okolností k zásadním změnám fungování USA a toho, jak jsou vnímány ve světě. Ekonomicky dojde k oslabení a budou čelit dalším finančním výzvám. Neptun přinese posílení sociálních témat,“ odhalil dále astrolog.
 
Zaměřil se i na Evropskou unii, jejíž součástí naše země je. A v tomto směru vyjádřil jistý optimismus. „V rámci EU může dojít k osvěžení a uvolnění byrokratických otěží. Tvář EU se může polidštit a vnímání EU se tak může posunout směrem k lepšímu. Příznivé období bude zejména v létě roku 2014,“ řekl Kuntoš ParlamentnímListům.cz.
 
V Česku prý dojde ke stabilizaci politické scény
 
Hvězdy budou podle astrologa přát v roce 2014 u nás hlavně levicovým stranám. „A to přispěje k celkové stabilizaci politické scény. Politická jednání se ovšem mohou velice táhnout, což může oslabit schopnost činit účinné kroky. Zejména v létě může dojít k ochablosti a usnutí na vavřínech. Hvězda voleb Andrej Babiš bude v příštím roce plný ideálů, které se bude snažit prosadit. Přestože bude přinášet nový pohled na věc, mohl by být zaskočen z reálií fungování Poslanecké sněmovny,“ zcela konkrétně zmínil astrolog muže, který je považován za vítěze letošních předčasných voleb.
 
Zeman překvapí a získá nové příznivce
 
Připomněl pak dále ale i to, že jednou z nejvýraznějších politických osobností příštího roku bude zajisté opět Miloš Zeman, který může překvapit a jako prezident získat na svojí stranu nové příznivce.
 
„Celkově se bude dařit mezinárodním jednáním a mohou se uzavřít zajímavé kontrakty. To ovšem neplatí od května do konce září. V únoru a březnu, poté v říjnu až listopadu roku 2014 se bude Saturn nacházet v kvadratuře na Uran a Lunu horoskopu republiky. Tato doba přinese oslabení ekonomiky a finančně náročné období. Jedná se o období složité pro podnikatele, může se snížit platební schopnost firem i jednotlivců. Celkově může být v novém roce posílena pozice soudů a zvýšit se jejich efektivita, čemuž mohou předcházet pozitivní kroky ve změnách jejich fungování,“ domnívá se Vít Kuntoš. To, zda jeho vizi pomůže například nový občanský zákoník, který po řadě desetiletí vstoupí od nového roku v platnost, však hvězdy neodhalily.
 
Shrnuto – podtrženo – nač se těšit a nač si dát pozor?
 
Celý rok se dá tedy očekávat v tvrdých vazbách, které s sebou přinesou napjatou atmosféru. V životech mnohých budou probíhat těžké životní zkoušky, mnozí o něco důležitého přijdou a nemusí být vždy na první pohled zřejmé, že to je pro naše vlastní dobro. V této vazbě se odráží i mocenské tlaky, výbušné energie a tendence bořit tradiční principy, které se mohou realizovat na úrovni jednotlivce i celosvětově.
 
Nepříliš příznivou kvadraturu doplní od února 2014 ještě Jupiter a témata této konstelace se budou moci ještě více prosadit. Z tohoto pohledu se jeví první polovina roku jako náročnější, a to zejména v již zmiňovaném dubnu, kdy se disharmonicky zapojí i Mars a vytvoří tzv. velký kříž. Mars se zapojí problematicky i v průběhu listopadu. "Konstelace mohou zejména v těchto obdobích, ale v celém roce 2014, přinášet politické konflikty i přírodní katastrofy," podotýká Kuntoš.
 
Snažme se žít bez obav, radí astrolog, terapeut a léčitel v jedné osobě
 
Pak však shrnuje, to, co nám vlastně další rok přinese. „V úvodních otázkách se často ukrývá strach z neznámého a strach je vždy velice nezdravá emoce. V této předpovědi tedy nehledejte nic negativního, berte ji pouze jako informaci, která vám může pomoci se v novém roce snáze zorientovat. Snažme se žít bez obav, v danou chvíli vždy naplno a prožijme co nejvíce radosti. Všem čtenářům moc přeji, ať se jim to nejen v roce 2014 co nejvíce daří,“ uzavřel Kuntoš.
 
Ten, komu by se předpověď nelíbila, by pak měl mít na paměti ještě další slova, která uvádí astrolog, terapeut a léčitel Vít Kuntoš i na svých webových stránkách: "Již Tomáš Akvinský pravil, že 'astra inclinant, non necessitant', neboli že hvězdy naznačují, ale nenutí. Astrologie není deterministická, budoucnost není dopředu přesně stanovená. Přesto nám hvězdy naznačují trendy, na základě kterých je možné ledacos vytušit. Konkrétní projev těchto trendů lze pouze odhadovat, ale již jejich samotná znalost prozrazuje mnohé."