Pozitivní myšlení

20.07.2010 18:43

Určitě znáte heslo - „keep smiling“. Reprezentuje trend, který k nám přišel z USA a který diktuje nosit na tváři úsměv od rána do večera. Mnozí mají toto heslo spjaté s pozitivním myšlením. Nicméně to je chyba, jelikož pozitivní myšlení není o křečovitém nošení úsměvu na tváři za každé okolnosti. Naučit se pozitivně myslet je totiž především o životní filozofii.

S pozitivním myšlením se setkáte především v posledních letech, nicméně určitě nejde o vynález moderní společnosti. O pozitivním myšlení mluví i buddhisté, byť ho uchopují za jiný konec, než naše současná společnost. Pro buddhisty je klíčové, že nic zde na Zemi není věčné, tudíž lpění na čemkoliv hmotném je zdrojem utrpení. Smyslem buddhistického učení je odpoutat se tedy od všeho, co je zdrojem trápení – především od lpění na všem, co není trvalé – a dosáhnout tak postupně štěstí a osvícení. Pozitivní myšlení samo o sobě k osvícení nepovede, nicméně je to způsob, jak si výrazně vylepšit naše životy. Proto je tento způsob myšlení běžný i adeptům magie.

Myšlenky jsou pěkný prevít. Alespoň pro toho, kdo si dostatečně neuvědomuje, že právě myšlenky utvářejí náš život. Myšlenky jsou totiž energie. Z čistě esoterického hlediska se jakákoliv myšlenka projevuje na astrální úrovni, odkud působí na úroveň hrubohmotnou. A právě proto platí, že na co myslíme, to si do života přitahujeme. Jakékoliv naše myšlenky se jinými slovy vysílají do Universa a vrací se zpět v podobě našich dalších zkušeností. Pokud se budete dívat na svět kolem vás černě a očekávat všude problémy a zádrhely, skutečně na ně narazíte. A to samé platí i naopak. Očekávání jen dobrého a myšlení na příznivý vývoj situace přináší hladký průběh a šťastný život.

Kdo toto pochopí, musí mu být zřejmé, že je třeba vidět sklenice poloplnou a nikoliv poloprázdnou. Myslet pozitivně ovlivní příznivě vaše životy i zdraví. Je dokázáno, že optimisté jsou zdravější než pesimisté. Samozřejmě se člověk nemůže změnit ze dne na den, proto vám přinášíme několik tipů, které vám mohou pomoci:

- myslet pozitivně neznamená zákaz být smutný či naštvaný (když k tomu je důvod). Tyto pocity ovšem není třeba zbytečně vyživovat a prodlužovat, spíše je berte jako zdroj určitého poučení a poznání pro vás a běžte dál. Utápění se v depresích ještě nikomu a ničemu neprospělo!

- nehádejte se, šiřte kolem sebe lásku. Není to často snadné. Nicméně uvědomte si, že všichni kolem vás jsou součástí stejného světa a mají stejné cíle – chtějí být šťastní a vyhnout se trápení. Jsme si všichni mnohem blíž, než si myslíme.

- pokud se nemůžete špatné nálady zbavit, běžte dělat něco, u čeho si pročistíte hlavu. Začněte uklízet, pusťte si hudbu (pozitivně nabitou), běžte se projít, sportovat, apod.

- pokaždé, když se podíváte na sebe do zrcadla, řekněte si „moc tě miluji“ - zcela vážně, toto vám může výrazně pomoci změnit vaše negativní programy v mysli o vaší osobě. Navíc tím dáváte Vesmíru najevo, že si sami sebe vážíte, což je nesmírně silné.

- taktéž si často říkejte pozitivně laděná prohlášení - „jsem šťastná bytost, která vše dokáže“ - opakujte si to pro sebe pravidelně několikrát za den

- před spaním si zakažte myslet na cokoliv problematického či negativního, zabývejte se pouze příjemnými myšlenkami

- věřte si a nepodceňujte se, často dokážeme více, než si myslíme

- obklopujte se pozitivními lidmi a informacemi, negativní ze svého života vypusťte (nesledujte příliš zprávy či noviny, ty jsou ze své podstaty nabité především negativními informacemi)

- odměňujte se – pořizujte si pravidelně maličkosti, které vás potěší

- používejte pozitivně nabitá slova při běžné mluvě – od nyní je zákaz říkat „nemůžu“, „nezvládnu“. Ono „ne“ totiž vytváří ve vaší mysli zbytečné bloky. Postupně se vyvarujte všech negativně zabarvených slov i v pozitivních vyjádřeních. Přestože „je vám strašně dobře“, ono „strašně“ na podvědomé úrovni pozitivní naladění této informace rozbíjí!

- smějte se

- milujte se

- choďte vzpřímeně a svůj pohled směřujte vzhůru (nikoliv k zemi!)

- zpívejte si