Rok 2010 - rozhovor pro týdeník Spirit

27.11.2009 13:38

Na redakci se obrátilo hned několik čtenářů, kteří se ptali na budoucnost, respektive je zajímal příští rok. Citujeme z dopisu paní Hanka z Prahy: „Letos se naší rodině vůbec nedařilo. Připadalo mi, že pořád řešíme jen samé problémy. Řekne mi Spirit, jestli bude ten příští rok lepší? Pomine krize? Bude mezi lidmi víc lásky a pochopení?"

 

Týdeník SpiritCo se týče osobních záležitostí, je třeba vyhledat astrologa, který je schopen sestavit konkrétní a přesný horoskop na základě času, data a místa narození. My vám však nabízíme alespoň obecný náhled, který jsme získali díky rozhovoru s astrologem Vítem Kuntošem.

 

Jaké jsou všeobecné konstelace roku 2010?

 

„Astrologické konstelace roku 2010 nejsou úplně jednoduché. Je tedy určitě moudré počítat s tím, že nám jen tak nic zadarmo dáno nebude a že se budeme muset snažit, aby se nám dařilo co nejvíce dle našich představ. Lidé by neměli být překvapení, když se budou objevovat překážky, kam se jen podívají. Je třeba se nerozčilovat, spíše věnovat dostatek pozornosti přípravám a organizačním záležitostem. Proto všem radím - nic nepodceňujte a jednejte co nejzodpovědněji. Na zbrklé rozhodování raději v příštím roce zapomeňte. Díky opatrnějšímu přístupu se můžete dostat do výhody a snáze tak uskutečníte své záměry."

 

Můžete našim čtenářům přiblížit, jaké zajímavé astrologické momenty rok 2010 přináší?

 

„Asi nejvýraznějšími konstelacemi nového roku bude kvadratura mezi Saturnem a Plutem a opozice mezi Saturnem a Uranem. Jedná se o tvrdé konstelace, které se v průběhu roku navíc spojí do tzv. T-kvadratury, což je výrazný astrologický napěťový prvek na nebi, který umocní disharmonický dopad těchto vazeb."

 

Co mohou tyto konstelace přinést do našich životů?

 

„Zádrhely, mocenské ambice, ostré lokty, či manipulativní jednání. Zároveň se můžeme setkat s tendencí k ničení a rozvracení toho, co je staré a zavedené. Řád může být narušený buřičstvím, přehnanou snahou o originalitu za každou cenu. Tradice a zažité rituály tak mohou být v roce 2010 ohroženy. Tyto popsané prvky budou zabarvovat situaci v průběhu celého roku a mohou se projevovat na nejrůznější úrovních - zpozorujeme je na celospolečenské úrovni i v měřítku životů jednotlivců."

 

Co obecně čeká Českou republiku?

 

„Když se podíváme, jak konstelace příštího roku rozehrají horoskop České republiky, zjistíme, že jako stát bychom mohli zůstat do značné míry ve stínu před obecným astrologickým klimatem. Stát by měl získat na síle, může se snadněji regenerovat. To platí i o politické moci, která by mohla upevnit svou pozici. Vláda bude inklinovat k sociálnějšímu přístupu. Přesto navenek může Česká republika působit zmateně a chaoticky."

 

Zlepší se situace, co se krize týče?

 

„Vzhledem k již popsaným problematickým vazbám se domnívám, že situace v souvislosti s krizí nás ještě nějakou dobu potrápí. Nikoho by nemělo překvapit, pokud se problémy ještě více prohloubí. A nevylučuji snahy o upevnění moci, omezení plynoucí ze strany vlády. Z astrologického hlediska je před námi dlouhodobé období změn. Uran se postupně přesouvá do Berana, kam již letos vstoupí, ale jen na chvíli díky tzv. retrográdnímu pohybu. A v letech 2011 - 2012 se bude posouvat Neptun do Ryb. Uran je planeta změn, revolucí i technických vymožeností. Doba jeho oběhu je zhruba 84 let, to znamená, že v jednom znamení zůstane v průměru 7 let. Uran tak může přinést bojovnější a agresivnější náladu i zásadní změny na vědeckém poli. Neptun vypovídá o duchovních tématech, idealismu, či intuici. Doba jeho oběhu je asi 165 let a v jednom znamení se tedy v průměru zdrží 13,75 let. Pro Neptun jsou Ryby nejsilnějším působištěm, astrologicky Rybám vládne. Přesun do Ryb nám určitě přinese silnější vztah k duchovnu. Nicméně tato konstelace může přát i rozvoji různých ideologií.

Disharmonické prvky na nebi v roce 2010 mohou být předzvěstí této změny celospolečenské nálady. Hodnoty, které dnes máme, se mohou postupně měnit. Tomu, čemu jsme důvěřovali a v co jsme spoléhali, se nám už nemusí jevit tak jisté. Určitě neuškodí, pokud budeme počítat s tím, že krize bude záležitostí delší doby."

 

Poznamenají snad naše životy nějaké skutečně výrazné změny a zvraty?

 

„Z toho, co jsem předeslal, je zřejmé, že klid příliš panovat nemusí. Nechci ovšem čtenáře strašit. To, co zde popisuji, jsou všeobecné konstelace, které na nebi nastanou v průběhu roku. Do značné míry záleží, jak tyto konstelace zasáhnou prvky v našem osobním horoskopu, i v této složitější době lze uspět. Navíc - osud máme ve svých rukách sami, hvězdy nám dávají jen mantinely. Čtenáři by tak měli má slova brát jako varování, měli by s případnými komplikacemi počítat při důležitých rozhodnutích."

 

Které období se jeví jako kritičtější?

 

„Komplikovanějšími měsíci mohou být především leden, únor, duben, květen, červenec a srpen. Přičemž v průběhu posledních dvou jmenovaných měsíců bude napěťová situace na nebi nejvýraznější. Nepříznivé konstelace se mohou projevit v nejrůznějších oblastech života. Záleží na tom, které prvky osobního horoskopu každého člověka konstelace na nebi zasáhnou. Pouze z osobního horoskopu se dá určit prognóza, rozpoznat, které konkrétní oblasti bude člověk řešit a jaký způsob by byl nejvhodnější."

 

Vypadají některé měsíce naopak slibněji?

 

„Na vyloženě slibné konstelace je rok 2010 chudý. Jupiter v sextilu na Pluto může přinést v únoru odlehčení. Jinak nám příznivý vítr do plachet ze strany hvězd příliš foukat nebude. Bude tak těžší zahajovat nové činnosti. Tato situace platí všeobecně, a tak zdůrazňuji, že je pouze na našich schopnostech a snahách, jak úspěšní budeme. Přeji proto všem čtenářům do dalšího roku hodně sil a co nejvíc splněných přání!"

 

Děkujeme za rozhovor. (zem)