Rozhovor astrologa Víta Kuntoše pro Venušanka.cz

20.05.2007 19:37

Přinášíme rozhovor astrologa Víta Kuntoše poskytnutý magazínu pro ženy Venušanka.cz. 

 
Kromě astrologie se věnujete třeba i výkladu tarotových karet, respektive jste se s tarotovými kartami seznámil ve vašich 12 letech a teprve pak jste přešel k astrologii. Co vám tarotové karty daly, čemu vás naučily a proč jste si pak vybral právě astrologii?
 
Tarotové karty pro mě byly v podstatě odrazovým můstkem k hermetickým vědám. Naučily mě vnímat řeč symbolů a výrazně mi pomohly pracovat s intuicí. To jsou všechno věci, které mi v astrologii pomáhají dospívat ke správným závěrům. Tarotu jsem plně věnoval pár let mého života, ale po určité době mě přestaly uspokojovat, respektive jsem chtěl jít dál. Astrologii jsem se toužil věnovat celý život, tudíž byla jenom otázka času, kdy ji začnu naplno studovat. V současné době svoje astrologické konzultace obohacuji o závěry získané z tarotu, jelikož jsou věci, na které astrologie odpovědět neumí.
 
Absolvoval jste Školu klasické astrologie: můžete, prosím, stručně říci, jak dlouho zde studium trvá a co vše je možné se v takové škole naučit?
 
Tato škola trvá dva roky. Většina mých znalostí však pramení ze samostudia a ne z této školy, proto nejsem příliš kompetentní posoudit, co vše je možné se tam naučit. Zájemce o astrologii mohu odkázat na kurz, který povedu od tohoto října s kolegou Pavlem Hanzalem. Cílem je studenty dobře naučit základy astrologie, proto bude kladen důraz na praktické využití. Je to jediný kurz, u kterého mohu zaručit kvalitu.
 
Kde všude čerpáte nové informace?
 
Astrologické informace čerpám v první řadě především z literatury. Nemám tím přímo na mysli astrologické knihy, kterými přetékají pulty knihkupectví, ale spíše prvorepublikové autory. Nicméně nic neposune astrologa víc než praxe. Astrologie ze života totiž obohacuje nejvíc.
 
Jak si vysvětlujete poměrně velký zájem o astrologické výklady? Myslíte si, že je to určitá protiváha přetechnizovaného a možná složitého světa nebo se domníváte, že lidská zvědavost, existující odpradávna, je tím hlavním motivem, proč se lidé zajímají o to, co je čeká?
 
Ono je těch faktorů, proč je mezi lidmi velký zájem o astrologii, celá řada. Stejně tak každý klient má jiný důvod a jinou motivaci, proč jde za astrologem. Proto se nedá na tuto otázku příliš odpovědět. Určité procento jsou lidé, kteří jsou jen zvědaví. Další skupinou klientů jsou ti, kteří řeší nějaký problém, který jim přerůstá přes hlavu. Astrologie je pro většinu klientů z "věšteckých" metod nejpřijatelnější, protože na rozdíl od vykladačů karet pracujeme s reálnými konstelacemi planet a ne z "náhodně" rozestavěných karet. 
 
Obracejí se na vás s dotazy častěji ženy nebo muži? Máte nějaké vysvětlení pro to, že jsou to převážně ženy?
 
Větší zastoupení v mojí klientele mají ženy. I když mužů je překvapivě hodně, řekněme 30-40%. Ženy jsou od přírody osoby vnímavější a zvědavější, jsou více nakloněné esoterickým metodám. Právě proto je jich v klientele víc.
 
Dá se říci, že se astrologie s výkladem tarotových karet nějak významně doplňuje nebo jsou to dvě na sobě nezávislé disciplíny, které mohou dokonce přinést naprosto odlišné odpovědi na konkrétní dotaz?
 
Astrologie a tarot pracují na trochu jiných principech a informace získané z obou metod jsou rozdílné povahy. I když při konzultacích využívám především astrologické výstupy, jsou otázky, na které je astrologie krátká. V tyto momenty sahám po balíku tarotových karet. Informace získané z tarotu se překvapivě hodně doplňují s astrologickými závěry.
 
Je důležité mít ke studiu astrologie kromě zájmu ještě jiné předpoklady? Je nutné mít talent či matematické nadání nebo je to obor, který se lze naučit jako každý jiný?
 
Astrologie podle mě není určena všem. Je to dáno především tím, že je to běh na dlouhou trať a než student do astrologie uspokojivě pronikne, tak je to otázka několika let. Z tohoto důvodu spousta zájemců během studia odpadne. Matematické nadání je sice výhodné, ale v době počítačů není nezbytné. Ten, kdo se astrologii opravdu bude chtít naučit, by to měl zvládnout.
 
Láká vás kromě astrologie ještě studium čehokoli jiného, co s tímto oborem souvisí?
 
Astrologie pro mě není jediným předmětem zájmu. I když je určitě zásadní, protože se jí zabývám již delší dobu na profesionální úrovni a klientům věnuji velké množství času. Nicméně zajímám se i o další hermetické disciplíny.
 
Jaké jsou vaše další záliby a koníčky?
 
Krom již zmíněného to jsou příroda, přátelé či můj pes. A pokud mi bude zbývat víc času, tak bych se rád opět začal věnovat tai-ji.