Rozhovor pro Parlamentní listy: co nás čeká v roce 2015

04.01.2015 08:27
Pozice České republiky se posílí, ale konstelace příštího roku obsahují i prvek provokace a nezávislosti, takže naše země nepůjde vždy s hlavním geopolotickým proudem. I to prozrazuje, že uvádějí hvězdy o ČR pro rok 2015, astrolog Vít Kuntoš. Právě v přístupu k mezinárodním tématům se pak prý může projevit rozpolcenost národa...
 
Zejména v závěru roku 2014 se asi nedalo příliš hovořit o úspěšném období působení Miloše Zemana ve své funkci. Jak se podle vás bude prezidentovi dařit v příštím roce? Bude to pro něj dobrý nebo špatný rok - i z hlediska toho, jak ho budou vnímat občané?
 
Našeho prezidenta čeká úspěšný rok a měl by dosáhnout upevnění svojí pozice. Hvězdy naznačují přínos osobnosti prezidenta, který teprve naplno čeká na svoje veřejné potvrzení. Miloš Zeman má svoje jasné názory a postoje, které nepodléhají vnějším tlakům. To zajisté potvrdí i v dalším roce. Díky tomu bude nadále výraznou osobností, která nemá zapotřebí jít s davem. Přestože může svými postoji provokovat, vnímání našeho prezidenta by se mělo zlepšit. Jako astrolog bych mu určitě doporučil zvýšenou pozornost při volbě svých spolupracovníků.
 
Lze se nějak zaměřit i na současně největší naši politickou star Andreje Babiše? Co pro něj chystá následující rok?
 
U Andreje Babiše bohužel neznáme čas narození, takže můžeme další rok jeho působení odhadovat pouze přibližně. Konstelace naznačují, že se v roce 2015 bude Andrej Babiš ve své pozici spíše ztrácet. Obávám se, že bude špatně prosazovat jasné, přímé a konstruktivní kroky. Větší pozornost tak bude věnovat budování svého PR a posílení své popularity.
 
Bude česká politická scéna klidná, jednotná nebo nás čeká rok jejího hašteření, kauz apod.?
 
Horoskop České republiky bude čelit především harmonickým konstelacím, a z toho lze usuzovat, že naši zemi čeká rok příznivý. Politická scéna by se měla postupně vymotat z kauz a přejít k důležitějším tématům. Měla by se zlepšit její schopnost přinášet rychlá a efektivní řešení. Politika se bude zaměřovat na sociální témata a zaměstnanost. Pozice České republiky se posílí, ale konstelace příštího roku obsahují i prvek provokace a nezávislosti, takže naše země nepůjde vždy s hlavním geopolotickým proudem. Právě v přístupu k mezinárodním tématům se může projevit rozpolcenost. To může nastat zejména na jaře a na samotném konci příštího roku.
 
Jak na tom budou čeští občané? Bude pokračovat to rozpolcení a místy až nenávist mezi skupinami, nebo dojde k uklidnění situace a začneme táhnout za jeden provaz?
 
Na základě konstelací se nedomnívám, že by mělo dojít k úplnému zaplnění propasti mezi různými názorovými skupinami. Představitelem rozpolcenosti se stal kvůli intenzivní práci médií prezident Miloš Zeman, který je v podstatě především zrcadlem stavu dnešní české společnosti. Vzhledem k tomu, že by se měla pozice prezidenta v příštím roce posílit a konstelace budou podporovat celkový stav naší země, bude se i nálada mezi lidmi postupně uklidňovat.
 
Rok, který končí, byl bezesporu značně hektický, vaše předpovědi pro něj se však příliš nemýlily v tom, že svět je ve varu. Velice často zaznívala i slova o případné hrozící válce... Uklidní se vše trochu v roce 2015?
 
Na obloze stále panují významné silné konstelace, které byly hybately dramatických událostí uplynulého roku. Napětí mezi světovými velmocemi tak i nadále setrvá, ale přesto by mělo mít mírnější průběh. Nemyslím si, že bychom byli v dalším roce ohrožení válečným konfliktem většího rozsahu.
 
Co ukazují hvězdy ohledně stavu ekonomiky - jak u nás - tak i ve světě? Není v nich riziko nějakých propadů, krachů, nestability?
 
Zatímco na světové úrovni se bude ekonomická krize i přes snahy o její zastavení projevovat, u nás jsme příští rok v klidu. Hvězdy České republice přejí, a je tak před problémy do značné míry chráněná. Budeme vyzrálejší, takže si věci budeme dělat nezávisle po svém. Nenecháme si do ničeho příliš mluvit. Dotýkat se nás mohou problémy Evropské unie a zahraniční politika vůči Rusku. Role Evropské unie bude nadále zpochybňována a napadána a její byrokratické fungování bude stále více volat po změnách.
 
Poslední otázka je za nás všechny. Co obecně máme od budoucího roku čekat třeba i v osobních rovinách?
 
Nás všech se bude týkat opouštění starého a nefunkčního. To se bude projevovat na všech možných úrovních, ať už půjde o nefunkční zaměstnání či vztah. Ve hře je vše, co nás brzdí v našem vývoji. Odloučení to ovšem nemusí být jednoduché. Mnohdy jsme i k problematickým oblastem našeho života fixovaní a rozloučení s nimi může být bolestivé. Až s odstupem času poznáme, že je takové ukončení to nejlepší, co se nám mohlo stát a že jsme díky tomu mnohem šťastnější.
 
Na závěr lze dodat, že ten, komu by se předpověď Víta Kuntoše z jakéhokoli důvodu nelíbila, by pak měl mít na paměti ještě další slova, která tento astrolog, terapeut a léčitel i na svých webových stránkách uvádí: „Již Tomáš Akvinský pravil, že 'astra inclinant, non necessitant', neboli že hvězdy naznačují, ale nenutí. Astrologie není deterministická, budoucnost není dopředu přesně stanovená. Přesto nám hvězdy naznačují trendy, na základě kterých je možné ledacos vytušit. Konkrétní projev těchto trendů lze pouze odhadovat, ale již jejich samotná znalost prozrazuje mnohé."