Rozhovor pro Spirit - Rok 2009 očima astrologa

04.12.2008 17:29

Rok 2009 očima astrologa


„Přiznám se, že jsem si poselství vědmy Very přečetl se zájmem. Víc by mě ale zajímalo, jak vidí ten příští rok nějaký fundovaný astrolog. Jasnovidkám já moc nevěřím.“ Protože názor astrologa zajímal stejně jako pana Karla M. od Přelouče i další čtenáře, požádali jsme o pomoc Víta Kuntoše z Prahy. 
Týdeník Spirit
Jaké jsou všeobecné konstelace roku 2009? 

„Rok 2009 se na nás místy zamračí. Celosvětová atmosféra bude napjatá, dočkáme se totiž těžších disharmonických konstelací. Určitě pocítíme vliv opozice mezi Saturnem a Uranem a kvadraturu Saturnu s Plutem. Možností, jak se tyto konstelace projeví v praxi, je víc. Saturn opozice Uran přináší obecně napětí mezi zachováním starého řádu a jeho nahrazením řádem novým. Tato opozice může přinést mezi jiným problémy do finanční oblasti, proto bych neočekával zlepšení a snadné vyřešení ekonomické krize. Kvadratura Saturnu s Plutem může být předzvěstí tvrdých mocenských snah. Vždy se vyplatí sledovat, s čím daná konstelace souvisela v minulosti. Tato konstelace předznamenala v roce 1922 nástup Mussoliniho k moci, v roce 1940 souvisela s druhou světovou válkou (1. 9. 1939), v letech 1973 - 74 naznačovala nástup Pinocheta. Jedná se samozřejmě o extrémní příklady projevů této konstelace, nicméně tento aspekt skutečně přináší téma manipulace a touhy po moci do popředí. Byl bych nerad, kdyby moje slova vyzněla příliš černě. Dočkáme se také totiž konjunkce Jupitera s Neptunem. Tato konjunkce může přinést sice i rozvoj utopických myšlenek, domnívám se však, že bude přinášet spíše zájem o duchovní témata. Jupiter se navíc přesune hned počátkem roku do znamení Vodnáře, tudíž se můžeme těšit na vědecko-technické pokroky. Jupiter zde bude přát i originálním vyjádřením a projevům svobody.
Saturn se posune na konci října do Vah, kde je v povýšení. Tou dobou bychom měli pociťovat zvýšenou disciplínu směřovanou do oblasti vztahů.“

Předznamenávají konstelace nějaké významnější změny? 

„Přímo tyto konstelace nemusí nutně znamenat nějaké zásadní změny. Příštích pár let ovšem přinese astrologickou změnu ovzduší, mohou naši společnost přetvořit. To ale nemusí být vždy vnímáno jednoduše.“

Co čeká náš stát a naše spoluobčany? 

„Občané České republiky by se měli snažit dívat na svět reálným pohledem. Snadno se může stát, že budou napáleni či podvedeni, protože mohou mít nasazené růžové brýle. Počátkem roku se setkají s problémy především zemědělci. Ve finanční oblasti se pravděpodobně nevyhneme tunelování a různým finančním podvodům. Finančních problémů se proto ani v tomto roce nezbavíme. V květnu a srpnu navíc můžeme očekávat nepříjemnosti na poli zahraniční politiky.“

Lze nějaké měsíce považovat za kritičtější a jiné za vydařenější?
 
„Kritičtější budou měsíce související s již zmíněnými napěťovými konstelacemi. Vyplatí se zvýšená pozornost především v únoru, září a listopadu. V květnu, červenci a prosinci, kdy na nebi bude přesná konjunkce Jupitera s Neptunem, budeme lépe rozumět svému okolí, proto by měla být i obecná nálada veselejší.“

Je nějaký konkrétní den konstelacemi natolik významný, že stojí za zmínku? 

„Za zmínku stojí především období, kdy nastávají jmenované konstelace. Tyto momenty jsem již naznačil v předchozí otázce. Je těžké ovšem říct konkrétní den. Jednak na každého jedince budou konstelace působit jinak, což je dáno i jedinečným rozestavěním planet v horoskopu zrození. Jednak by poté bylo třeba specifikovat, jaké oblasti se konstelace mají dotýkat. Tak jako tak není možné takto zjednodušeně odpovědět. Zajímavých astrologických momentů nastane ale určitě víc.“

Co byste čtenářům popřál do roku 2009?

„Určitě především zdraví, protože to máme skutečně jen jedno. Rozhodně se vyplatí, když se obrní trpělivostí, nemá smysl dělat nerozvážné a unáhlené kroky. A protože jsou čtenáři Spiritu duchovně zaměření lidé, přeji jim, aby naplno využili konjunkci Jupitera s Neptunem k duchovním posunům na své životní pouti.“

Děkujeme za rozhovor.  (zem)