Ukázka z chystané knihy: Astrologie pro samouky

04.08.2014 20:25

V současné době probíhá sbírka na vydání knihy Astrologie pro samouky (podpořte knihu i Vy)! Protože kniha ještě není vydaná, přinášíme Vám ukázku z knihy. Jedná se o ukázku z cca poloviny knížky, která se věnuje práci s astrologickými domy. Pro astrologické laiky mohou témata působit pokročile, ale kniha staví na informacích uvedených v předchozích kapitolách. Můžete si i tak udělat lepší představu, jakým směrem se celá kniha ubírá.

 

Lekce 8: Pracujeme s domy - signifikátor
 

V minulé lekci jsme si astrologické domy představili a naučili se jejich základní význam. Úkolem této lekce je naučit vás s astrologickými domy pracovat. Ke zvládnutí lekce nebude potřeba učení se nových informací, ale pochopení toho, jak se energie mezi domy propojují a kombinují. Dle toho se i vhodným způsobem kombinují klíčová slova a s trochou tréninku můžete získat z horoskopu nové informace.

 
A. Teorie
 
Ascendent
 

O Ascendentu jsme mluvili v předchozí lekci především z astronomického hlediska a ukázali jsme se, že je tento bod vždy počátkem I. astrologického domu. Ascendent je ovšem bod, který si zasluhuje větší pozornost. Postavení Ascendentu má totiž zásadní vliv na náš naturel a na celý náš život. Ne nadarmo ho spolu s postavením Slunce a Luny řadíme mezi tři základní pilíře výkladu horoskopu.

 

Charakteristika znamení vycházejícího nad obzor ukazuje, jak se kdo chová navenek a jak ho druzí lidé vnímají. Rozpor mezi konstelací na Ascendentu a zbytkem horoskopu často značí, že se někdo navenek prezentuje odlišně, než je jeho vnitřní přirozená podstata.

 

Přesnější definice Ascendentu ovšem je, že nám ukazuje, jak lidé využívají všechny zbylé konstelace v horoskopu a nakládají s nimi. Takže veškeré dispozice ukryté v horoskopu jdou ven skrze energii znamení na Ascendentu.

 

V doporučené literatuře i na mnoha dalších místech se dočtete popis charakteristik Ascendentu v jednotlivých znameních. Faktem ovšem je, že znamení na Ascendentu se projevuje svým čistým charakterovým vlivem. Znáte-li tedy popis jednotlivých znamení a víte, že Ascendent reprezentuje náš projev navenek, umíte odhadnout i charakter Ascendentu.

 

Ascendent vychází z pohybu Země kolem své osy, je to prvek dynamický a rychlý. S tím je nutné při výkladu počítat. Země se otočí kolem své osy za cca 24 hodin, což děleno 12-ti znameními znamená, že se Ascendent zdrží v jednom znamení v průměru 2 hodiny. Pro jeho přesné určení je tedy nutné znát co nejpřesnější čas narození.

 

Vychází-li Ascendent na rozhraní dvou znamení, je třeba být obezřetný. V časech narození, kterými lidé disponují, existují zcela běžně drobné i větší nepřesnosti. Počítejte s tím, že liší-li se skutečný čas prvního nadechnutí i jen o 10 minut (a to se stává velice často!), můžete se snadno zmýlit v určení znamení na Ascendentu a dopustíte se tak při výkladu zbytečných nepřesností.

 
Planeta v domě
 

Je-li planeta situovaná v domě, její vliv a energie se uplatňují primárně v příslušné životní oblasti. Planetu v domě nazýváme signifikátor.

 

Slunce – v daném domě je největší síla zrozence v uplatnění a realizaci

Luna – zde se nejvíce zapojujeme skrze city

Merkur – o těchto tématech přemýšlíme a mluvíme

Venuše – v daném domě se bavíme a radujeme

Mars – v této oblasti se nejvíce aktivně angažujeme a prosazujeme

Jupiter – zde se nám nejvíce daří, věci jdou hladce

Saturn – do domu přináší starosti, zkoušky, zádrhely

Uran – do domu přináší změny, revoluce, nestabilitu

Neptun – přináší inspiraci, intuici, empatii, ztracenost, zmatek

Pluto – přináší moc, transformaci, sílu, manipulaci a nátlaky

 

Je-li např. Merkur v I. domě, říkáme, že je Merkur signifikátorem I. domu. V tomto případě jsme velice komunikativní a přátelští, protože I. dům je o našem celkovém vyzařování. Merkur ve II. domě ukazuje na komunikaci a intelektuální dovednosti zaměřené na finanční záležitosti. Ve III. domě je Merkur v domě komunikace nesmírně silný a tak to ukazuje též na velice povídavý a zvídavý naturel. Ve IV. domě ukazuje na intelektuální a komunikativní vztahy v rodině, atd.

 

Interpretaci postavení planety v domě si můžete snadno logicky odvodit. V astrologických knihách jsou často planety v jednotlivých domech detailně popisovány a můžete si tak rozšířit a upřesnit vaše výklady.

 

Planeta se uplatňuje v domě o to silněji, čím blíže se nachází hrotu daného domu. Nejsilněji působí ta planeta, která je přímo u hrotu. Také se uplatňuje nejvýrazněji v první části života. Planeta situovaná v prostřední části domu bude mít své hlavní slovo především ve střední části života. A planeta ke konci domu se projeví především v pozdějším věku.

 

Pozor ovšem na situaci, kdy se planeta nachází v blízkosti hrotu následujícího domu. Je-li totiž v blízkosti cca 3° od hrotu dalšího domu, vliv planety se začíná projevovat především v tom domě následujícím. Tento úhel je možné rozšířit na 5° v případě hlavních os, tedy v případě, že se planeta nachází před hrotem I., IV., VII. a X. Domu.

 

 
B. Praxe
 

Nyní si projdeme astrologické domy v horoskopu Václava Klause, které v sobě obsahují planetu a ukážeme si jak fungují jednotliví signifikátoři:

 

(< obrázek Václava Klause, klikněte pro zvětšení)

 

I. dům

- signifikátor (S): Saturn, Uran, Jupiter

 

Ascendent vychází ve znamení Býka, což je znamení stálé, pevné, neměnné, které má vztah k financím a majetku. Saturn je uveden mezi S, přestože se nachází ve XII. domě – je totiž od Ascendentu vzdálen pouhé 2° a projevuje se tedy v domě I. Planeta nejblíže hrotu domu má nejsilnější vliv a u Ascendentu platí, že planeta v jeho blízkosti má zásadní vliv na celkové vyzařování člověka. Podobně důležitou roli získávají i planety situované u Media Coeli, hrotu X. domu. Saturn v blízkosti Ascendentu propůjčuje zrozenci tvrdost, vážnost, houževnatost, konzervatismus, atd. Uran též v blízkosti Ascendentu přináší originalitu, výstřednost, nezávislost, potřebu provokovat. Jupiter je v I. domě postavený trochu hlouběji a na charakter se tak podepisuje trochu menší měrou. Václavu Klausovi přináší elán, nadšení, hravost a zvyšuje důležitost životních ideálů.

 

Všimněte si toho, že I. dům je nejsilněji obsazeným domem horoskopu. Tato informace ukazuje, že téma  vlastní  osobnosti hraje důležitou roli. Témata nejvíce obsazeného domu v horoskopu vždy hrají významnou roli v životě zrozence.

 

II. dům

S: Slunce

 

Kde se v horoskopu nachází Slunce, tam se nejvíce realizuje životní síla zrozence. U Václava Klause je to téma financí a majetku, ke kterým má intenzivní vztah (potvrzuje to i Ascendent v Býku). Potřebuje v životě jistotu finančního zabezpečení, umí výborně zacházet s majetkem. V těchto konstelacích můžeme hledat ekonomické založení zrozence. Slunce je totiž situované v Blížencích, které jakožto vzdušné znamení ukazuje na intelektuální uchopení tohoto tématu.

 

III. dům

S: Merkur, Venuše

 

Merkur je ve III. domě velice silný, protože je to planeta komunikace/intelektu situovaná v domě komunikace/intelektu. To tedy vypovídá o silných komunikačních dovednostech a intelektuálním zaměření jedince. Takový člověk obvykle umí dobře mluvit. Merkur je situovaný v Raku, což často ukazuje na silnou paměť. Mimochodem, Rak je znamení, které též souvisí s ekonomií. Pro toto znamení jsou důležité jistoty, ke kterým se v myšlenkách Václav Klaus určitě hodně obrací. Bude myslet na zadní vrátka a ví, že co je doma, to se počítá. Rak je po Býku další znamení, které souvisí s ekonomií. 

 

Venuše do tohoto domu přináší cit a harmonii. Lidé s Venuší ve III. domě se umí vyjadřovat příjemným způsobem, jsou často oblíbení ve společnosti. Umí dobře zacházet se slovem psaným i mluveným a mají sklony k diplomacii.

 

(.......)