Velká astrologická předpověď na rok 2013

17.10.2012 15:50

Co přinesou konstelace do našich životů? Na co si dát pozor? Jak se vyvine ekonomicko-politická situace? Jaké trendy budou působit na USA, Evropskou unii či Českou republiku?

Stojíme na prahu roku, který podle mnohých předpovědí nemá nastat. Jako optimista věřím tomu, že práh roku 2013 překročíme a má tedy smysl společně prozkoumat, co nás čeká. Astrologické konstelace dalšího roku jsou pozoruhodné a čekají nás změny, které náš svět posunou dál – v dobrém i ve zlém. Je důležité si pro začátek uvědomit, že za svůj život zodpovídáme my sami a jsme to i my samotní, kdo si tvoříme naši vlastní realitu. Ať už budou působit jakékoliv trendy, máme ve svých rukách, zda-li budeme žít život naplněný radostí a štěstím..

 


Hlavní trendy nového roku

Během roku se stihne odehrát velké množství konstelací, podívejme se na ty nejdůležitější z nich. Na počátku roku bude výraznou konstelací sextil mezi Saturnem ve Štíru a Plutem v Kozorohu. Jedná se o velice zajímavý aspekt, protože obě planety jsou ve vzájemné recepci a jejich energie pracují společně jako tým, což celé podtrhuje harmonický aspekt. V našich životech se konstelace může projevit jako propojení niterné emoční vrstvy se strukturou a řádem. Uvnitř sebe najdeme větší jistotu a budeme se moci více spolehnout sami na sebe. Naše vztahy mohou projít silným vývojem, ale mohou to vydržet jen v případě, kdy mají vybudované stabilní základy.

Konstelace se bude nejvíce projevovat v době leden až duben a na podzim. Stále častěji bude v této době docházet k proměnám vztahu k majetku a hodnotám. Staré tradice budou procházet postupnou transformací. Rozměr hmoty může působit jako nic ve srovnání s rozměrem vnitřního – duchovního života. Je to skvělé období k práci na sobě. Nic nám nebude sice dáno zadarmo, ale kdo projeví snahu a úsilí, bude odměněn.

Další klíčovou konstelací roku 2013 je kvadratura Urana v Beranu s Plutem v Kozorohu, která figuruje na nebi již od podzimu a její vliv bude přesahovat do roku 2014. Je to náročná konstelace, která přináší velkou tvrdost do našeho života a složitější životní lekce. Tato konstelace má jasnou souvislost s probíhající finanční krizí. Na jedné straně je touha po osvobození se, nezávislosti a zboření starých principů, na straně druhé se nachází manipulace, upevnění otěží a touha po moci.

Tato vazba v sobě obsahuje riziko konfliktů, bouří či revolucí – před tímto rizikem jsem varoval již loni a obávám se, že nepokoji v krachujících částech Evropy se síla konstelace ještě nevybila. Tyto bouřlivé trendy mohou rozbouřit i Matku Přírodu. V našich životech nás konstelace varuje před prahnutím po moci a může nám přinést cenné zkušenosti k pochopení nesobeckosti a pomoci druhým.

Přes léto roku 2013 budou stát v harmonických vazbách Jupiter, Saturn a Neptun, na nebi nám tak zazáří velký vodní trigon. To je výjimečně silná doba, která umožňuje rozvinutější kontakt s naším podvědomím a intuicí, dočkat se můžeme umělecké inspirace i bohatší fantazie. Je to skvělé období k práci na sobě, metafyzická témata nás budou přitahovat a budeme schopní hlubšího vhledu. Díky rozvinuté citlivosti budeme schopní lépe pochopit skrytý význam věcí a budeme lépe chápat své nejbližší.

Situace ve světě

Na základě mundánních konstelací je zřejmé, že nás prozatím nečeká období, kdy bychom si mohli výrazněji oddechnout. Celý rok je ovlivněný nejnáročnější vazbou Uran kvadratura Pluto, což značí právě boj mocenských struktur a touhu po osvobození se. Vládnoucí strany to nebudou mít jednoduché, jejich snaha o upevnění moci povede k většímu odporu u lidí. Krize společnosti tak bude moci postoupit o několik stupínků dále a zároveň to bude příležitost k probuzení mnoha lidí.

Již v loňské předpovědi jsem uváděl, že v letech 2012 až 2015 nastává náročné období pro několik států. Týká se to zejména Anglie, Řecka a Německa, na východě pak Afganistánu, Palestiny a Sýrie. V těchto regionech dopadne bouřlivá kvadratura svojí největší vahou a nedají se zde vyloučit ani válečné konflikty.

Přesto se domnívám, že může dojít k vylepšení ekonomicko-finanční situace a to alespoň krátkodobě. Pocítit to můžeme v létě, kdy se Jupiter dostává 26. 6. 2013 do znamení Raka. Zde může přinést zdar hospodářství, ekonomika může být na chvíli nakopnuta. Tento trend platí pro celý svět a je zřejmé, že ne v každém státu budou moci tento příznivý trend proměnit v úspěch. Podívejme se tedy na to, jak se konstelace dalšího roku projeví na horoskopech USA, EU a naší republiky.

USA
Stát, který se rád staví do role světového vůdce, bude mít v roce 2013 hvězdy na své straně. Uran bude v harmonické vazbě na radixového Urana a osu Ascendent / Descendent, Neptun v trigonu na Venuši. USA tak budou mít vhodnou příležitost dostat se pryč z nejhoršího. Zajisté budou mít vždy dostatek spojenců a zahraniční politika bude hrát jednu z důležitých roli. Ve vedení USA se budou moci snáze prosazovat levicové směry, primárním tématem bude sociální systém.

Evropská Unie
EU bude mít příští rok náročný. Pluto v sextilu na Slunce EU ukazuje na velké vnitřní síly a transformační procesy v samotném jádru. Budou zde tlaky na to, aby se role EU posunula. S touto konstelací zajisté poroste v Bruselu i potřeba uchopit moc ještě pevněji do svých rukou. Naneštěstí se přes Slunce bude v dubnu, květnu a září procházet Saturn, který oslabí vliv EU a zbrzdí její reálný rozvoj. Podpoří obraz rigidní a kostnaté unie neschopné pružně reagovat na změny.
Bez zajímavosti není ani nahlédnutí na horoskop eura. Pluto v konjunkci se Sluncem a na to Uran v kvadratuře na Slunce značí, že euro jako měna v příštím roce rozhodně nebude stabilní a eurozóna může změnit svoji podobu.

Česká republika
V první části roku bude doznívat kvadratura Urana na Pluto a naše vládnoucí strany tak mohou předvádět nevídané, bude docházet k náhlým a nečekaným obratům. Od jara 2013 bude úřadovat Neptun v trigonu na Slunce, bude zde tedy stále silnější trend dávající podporu levicově orientovaným stranám. Je možné, že v poslanecké sněmovně dojde k výraznějším změnám. Stejně tak zde ovšem může docházet ke zkreslování a lhaní, realita bude před veřejností libovolně ohýbána. Díky plutonskému vlivu může docházet ke změnám v samotném vnímání vlády a zajímavým vývojem mohou projít i mezinárodní vztahy.

Rok 2013 přináší pokračování náročných konstelací a trendů z minulého roku. Nedělejme si iluze o tom, že na tom bude celosvětová situace lépe – naopak krize bude pokračovat dále, byť nám bude někdy umožněno v klidu se nadechnout do dalšího boje. Není ovšem třeba bojovat a válčit. Válka je symbol sobectví a nezvládnutého ega. Nic není černobílé a jak jsme si zde naznačili, čekají nás trendy nabízející duchovní posuny a vnitřní práci na sobě. Ego je třeba rozpustit, abychom mohli do svého srdce přijmout více lásky a štěstí pro sebe i ostatní. Přeji všem čtenářům, ať se vám to daří.

Do roku 2013 přeji všem co nejvíce splněných přání!

astrolog Vít Kuntoš